Geologia / geotechnika

Zajmujemy się wszelkimi działaniami z zakresu geologii i geotechniki, a w tym odwierty geologiczne, badania zagęszczenia, odwierty studni głębinowych itp.

Dokumentacje

Sporządzamy wszelkie dokumentacje z zakresu ochrony środowiska, m.in. operaty wodno - prawne, dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami, raporty o oddziaływaniu na środowisko itp.

Badania i pomiary

Prowadzimy badania labolatoryjne metali, kruszyw, gleby, odpadów przemysłowych oraz pomiary emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń , badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy itp.

Wolarek S. J.

Złożyliśmy do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania i wytwarzania odpadów dla Zakładu Wyrobu Wędlin Tradycyjnych “WOLAREK S.J w Nowej Wsi Szlacheckiej

Stacja Hrubieszów LHS

Wykonaliśmy dokumentację geologiczną dla inwestycji polegającej na przebudowie układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS.