Kwiecień – grudzień 2022 r.

1. Wykonaliśmy otwór badawczy UP 6- BIS  dla ZGH Bolesław w Bukownie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji innej niż geologiczna 2. Wykonaliśmy ujęcie wód podziemnych Swp2 średnicy 563 mm dla ZGH Bolesław w Bukownie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznej 3.Wykonaliśmy ujęcie wód głębinowych dla H+H w miejscowości Przysieczyń województwo wielkopolskie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznej 4. […]

Marzec 2022 r.

1.Opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. „Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej” – dokumentacja geofizyczna 2.Opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. „Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej” – dokumentacja geotechniczna 3.Dokumentacja geologiczna dla projektowanej rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Sławkowie […]

Lipiec 2021 r.

Zrealizowaliśmy dla LINOSZCZEL Sp. z o.o operaty wodnoprawne dla stacji paliw płynnych w Wolbromiu oraz Kluczach. 2. Uzyskaliśmy decyzję geologiczno – inżynierską dla rozbudowy stacji paliw płynnych w Zadrożu 3. Uzyskaliśmy dla “LINOTECHNIK” decyzje zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektowanej inwestycji w Bolesławiu. 4. Uzyskaliśmy dla ZGK “BOLESŁAW” w Bolesławiu decyzje zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektowanej […]

Tauron Wytwarzanie S.A.

Wykonujemy dla Tauron Wytwarzanie S.A. ekspertyzę geotechniczną dla zadania polegającego na wykonaniu prac ziemnych i niwelacyjnych terenu działki nr 621/48 w Trzebini w celu przywrócenia terenowi funkcjonalności przemysłowej”

Luty 2021 r.

1. Urząd miasta Dabrowa Górnicza – wykonaliśmy dokumentacje geotechniczna dla przebudowy ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej 2. LHS – wykonaliśmy dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla budowy LCS na stacji Sędziszów LHS oraz Wola Baranowska LHS obejmujące swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, Mijankę Puszcza LHS, Mijankę Drozdów LHS, Stacje Wola Baranowska LHS, , Mijankę Niekrasów LHS, Stacje […]

ZGH Bolesław

Zakończyliśmy realizacje badań geologicznych wraz z badaniem CPTU dla ZGH “BOLESŁAW’ S.A. na stawach osadowych część wschodnia w  Dziale Przeróbki Mechanicznej “Olkusz – Pomorzany”

Maszty radiołączności

Wykonaliśmy badania geotechniczne wraz z opiniami geotechnicznymi dla masztów radiołączności dla lokalizacji: mijanka Raczyce, stacja Gołuchów, mijanka Łączyn, stacja Sędziszów, mijanka Kępie, mijanka Zarzecze, posterunek odstępowy Jaroszowiec Olkuski, stacja Bukowno

PKP Polskie Koleje Państwowe

Zostaliśmy Inspektorem prac geologicznych i weryfikatorem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zespole zamiennym Inspektora Kontraktu w ramach projektu “Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Boronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce zawartej z PKP Polskie Koleje Państwowe.

LHS

Wykonaliśmy opinię geotechniczną dla budowy toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na terenie stacji Wola Baranowska LHS.