Firma JT – PROJEKT powstała w czerwcu 2003r. Głownym założeniem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geofizyki i ochrony środowiska. W przedmiotowy zakres wchodzą:

 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Operaty wodno – prawne
 • Dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami
 • Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inżynierskie
 • Inwentaryzacje i wyceny zieleni
 • Dokumentacje geotechniczne
 • Badania laboratoryjne:
  • Metali i ich stopów
  • Kruszyw mineralnych i materiałów geologicznych
  • Gleby
  • Odpadów przemysłowych
 • Badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy certyfikat ISO 9002
 • Pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska ISO 9002
 • Pomiary emisji hałasu ISO 9002
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska