Posiadamy wszelkie uprawnienia, zezwolenia oraz szkolenia konieczne do prowadzenia naszej działalności, jak również wydawania opinii, ……