Firma IPID Sp. z o.o. dostała decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych NA WYKONANIE OTWORÓW WIERTNICZYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI