Złożyliśmy do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania i wytwarzania odpadów dla Zakładu Wyrobu Wędlin Tradycyjnych “WOLAREK S.J w Nowej Wsi Szlacheckiej