Firma MAXTOP ze Sławkowa zleciła nam wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji w Sławkowie