ZGH Bolesław

Zakończyliśmy realizacje badań geologicznych wraz z badaniem CPTU dla ZGH “BOLESŁAW’ S.A. na stawach osadowych część wschodnia w  Dziale Przeróbki Mechanicznej “Olkusz – Pomorzany”

Maszty radiołączności

Wykonaliśmy badania geotechniczne wraz z opiniami geotechnicznymi dla masztów radiołączności dla lokalizacji: mijanka Raczyce, stacja Gołuchów, mijanka Łączyn, stacja Sędziszów, mijanka Kępie, mijanka Zarzecze, posterunek odstępowy Jaroszowiec Olkuski, stacja Bukowno

PKP Polskie Koleje Państwowe

Zostaliśmy Inspektorem prac geologicznych i weryfikatorem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zespole zamiennym Inspektora Kontraktu w ramach projektu “Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Boronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce zawartej z PKP Polskie Koleje Państwowe.

LHS

Wykonaliśmy opinię geotechniczną dla budowy toru do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na terenie stacji Wola Baranowska LHS.

LHS

Zrealizowaliśmy opinię geotechniczną dla przebudowy układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS.

ZGH Bolesław

Zostaliśmy wybrani przez ZGH “BOLESŁAW” S.A. do realizacji karty informacyjnej dla rozbudowy ciągu technologicznego instalacji przerobu odpadów  poflotacyjnych.

LHS

Zrealizowaliśmy opracowanie geologiczne dla dokumentacji projektowej rozbudowy lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS  ( Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski, Bukowno).

LHS

Wykonaliśmy dokumentację geologiczną dla posterunków ruchowych na LHS w miejscowości Raczyce od km 255,100 do km 256,300, Łączyn od km 295,950 do km 297,130, Sędziszów od km 312,500 do km 315,700, Kępie od km 355,820 do km 336,900

Perfekt Developer

Wykonaliśmy dla PERFEKT DEVELOPER raport o oddziaływaniu na środowisko da projektowanego osiedla mieszkaniowego w Świętochłowicach przy ulicy Góra Hugona/ Tedla