Złożyliśmy do Starosty olkuskiego wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla PROBET S.J w Olewinie