Przystąpiliśmy do zadania pod nazwą „Ocena stateczności skarp składowiska odpadów produkcyjnych, wykonana metodami geotechnicznymi w Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.”.