JT-Projekt Jolanta Cień wykonuje opracowanie  polegające na uzyskaniu decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z kotłowni zlokalizowanej na terenie ZGH “BOLESŁAW” S.A. w Bukownie