Złożyliśmy do Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody Operat wodnoprawny celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do ziemi dla firmy MAXTOP w Sławkowie