Wolarek S. J.

Złożyliśmy do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania i wytwarzania odpadów dla Zakładu Wyrobu Wędlin Tradycyjnych “WOLAREK S.J w Nowej Wsi Szlacheckiej

Stacja Hrubieszów LHS

Wykonaliśmy dokumentację geologiczną dla inwestycji polegającej na przebudowie układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS.