LHS

Zrealizowaliśmy opinię geotechniczną dla przebudowy układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS.

ZGH Bolesław

Zostaliśmy wybrani przez ZGH “BOLESŁAW” S.A. do realizacji karty informacyjnej dla rozbudowy ciągu technologicznego instalacji przerobu odpadów  poflotacyjnych.

LHS

Zrealizowaliśmy opracowanie geologiczne dla dokumentacji projektowej rozbudowy lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS  ( Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski, Bukowno).

LHS

Wykonaliśmy dokumentację geologiczną dla posterunków ruchowych na LHS w miejscowości Raczyce od km 255,100 do km 256,300, Łączyn od km 295,950 do km 297,130, Sędziszów od km 312,500 do km 315,700, Kępie od km 355,820 do km 336,900

Perfekt Developer

Wykonaliśmy dla PERFEKT DEVELOPER raport o oddziaływaniu na środowisko da projektowanego osiedla mieszkaniowego w Świętochłowicach przy ulicy Góra Hugona/ Tedla

ZGH Bolesłąw S.A.

Uzyskaliśmy w imieniu zamawiającego ZGH Bolesław S.A.decyzję na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z kotłowni zlokalizowanej na terenie ZGH “BOLESŁAW” S.A. w Bukownie

ZGK Bolesław Sp. z o.o.

Zakład gospodarki Komunalnej w Bolesławiu zlecił nam wykonanie: – dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej dla projektowanej stacji paliw w Sławkowie – wykonanie karty informacyjnej dla projektowanej stacji paliw w Sławkowie – wykonanie karty informacyjnej dla projektowanego placu składowego na terenie ZGK sp. z o.o. w Bolesławiu