Gmina Sławków otrzymała pozwolenie wodnoprawne

23 września 2019 roku decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach zostało wydane dla Gminy Sławków pozwolenie na: likwidację koryta rowu otwartego o dł. 80 m wykonanie w jego miejscu kolektora rurowego średnicy 1128 mm odprowadzenie do rzeki Białej Przemszy wód opadowych i roztopowych