ZGH Bolesłąw S.A.

Uzyskaliśmy w imieniu zamawiającego ZGH Bolesław S.A.decyzję na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z kotłowni zlokalizowanej na terenie ZGH “BOLESŁAW” S.A. w Bukownie

ZGK Bolesław Sp. z o.o.

Zakład gospodarki Komunalnej w Bolesławiu zlecił nam wykonanie: – dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej dla projektowanej stacji paliw w Sławkowie – wykonanie karty informacyjnej dla projektowanej stacji paliw w Sławkowie – wykonanie karty informacyjnej dla projektowanego placu składowego na terenie ZGK sp. z o.o. w Bolesławiu

Wolarek S. J.

Złożyliśmy do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsc magazynowania i wytwarzania odpadów dla Zakładu Wyrobu Wędlin Tradycyjnych “WOLAREK S.J w Nowej Wsi Szlacheckiej