1. Wykonaliśmy otwór badawczy UP 6- BIS  dla ZGH Bolesław w Bukownie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji innej niż geologiczna

2. Wykonaliśmy ujęcie wód podziemnych Swp2 średnicy 563 mm dla ZGH Bolesław w Bukownie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznej

3.Wykonaliśmy ujęcie wód głębinowych dla H+H w miejscowości Przysieczyń województwo wielkopolskie wraz z zatwierdzeniem dokumentacji hydrogeologicznej

4. Wykonaliśmy operat wodnoprawny dla żwirowni kruszywa naturalnego w miejscowości skrzypiec województwo opolskie

5. Wykonaliśmy operat wodnoprawny dla Urzędu Gminy w Trzyciążu

6. Opracowaliśmy raport o oddziaływaniu na środowisko dla ujęcia wód podziemnych B1, B3, ZGH Bolesław w Bukownie

7. Zrealizowaliśmy odwierty geologiczne na płycie rynku w Olkuszu dla UM Olkusz

8. Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wód głębinowych w Mierzęcicach oraz Wysokiej województwo śląskie