1.Opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. „Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej” – dokumentacja geofizyczna

2.Opracowanie dokumentacji projektowych na zadanie pn. „Stworzenie centrum turystyki regionalnej w Dworku Dietla wraz z infrastrukturą turystyczną na Pustyni Błędowskiej” – dokumentacja geotechniczna

3.Dokumentacja geologiczna dla projektowanej rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Sławkowie

4.Uzyskaliśmy decyzję zatwierdzającą PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych w obrębie działki nr 239/2 w m. Przysieczyn woj. Wielkopolskie

5. Wykonaliśmy otwory rdzeniowe dla TIC sp. z o.o. Bukowno  w celu uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej

6. Wykonaliśmy otwory geologiczne dla KRUSZPIACH sp. z o.o. w Prudniku dla uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej  w kategorii C1.

7. Uzyskaliśmy decyzje wodnoprawną dla Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż – odprowadzenie do rzeki Dłubni