1. Zrealizowaliśmy dla LINOSZCZEL Sp. z o.o operaty wodnoprawne dla stacji paliw płynnych w Wolbromiu oraz Kluczach.

2. Uzyskaliśmy decyzję geologiczno – inżynierską dla rozbudowy stacji paliw płynnych w Zadrożu

3. Uzyskaliśmy dla “LINOTECHNIK” decyzje zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektowanej inwestycji w Bolesławiu.

4. Uzyskaliśmy dla ZGK “BOLESŁAW” w Bolesławiu decyzje zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektowanej inwestycji w Bolesławiu.

5. Uzyskaliśmy dla Europe Management Group decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską dla projektowanej stacji paliw płynnych i gazowych w Częstochowie