Wykonujemy dla Tauron Wytwarzanie S.A. ekspertyzę geotechniczną dla zadania polegającego na wykonaniu prac ziemnych i niwelacyjnych terenu działki nr 621/48 w Trzebini w celu przywrócenia terenowi funkcjonalności przemysłowej”