Zostaliśmy wybrani przez ZGH “BOLESŁAW” S.A. do realizacji karty informacyjnej dla rozbudowy ciągu technologicznego instalacji przerobu odpadów  poflotacyjnych.