Zostaliśmy Inspektorem prac geologicznych i weryfikatorem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w zespole zamiennym Inspektora Kontraktu w ramach projektu “Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Boronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce zawartej z PKP Polskie Koleje Państwowe.