Zrealizowaliśmy opinię geotechniczną dla przebudowy układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS.