Zrealizowaliśmy opracowanie geologiczne dla dokumentacji projektowej rozbudowy lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS  ( Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski, Bukowno).