Wykonaliśmy dla PERFEKT DEVELOPER raport o oddziaływaniu na środowisko da projektowanego osiedla mieszkaniowego w Świętochłowicach przy ulicy Góra Hugona/ Tedla