Zakład gospodarki Komunalnej w Bolesławiu zlecił nam wykonanie:

– dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz hydrogeologicznej dla projektowanej stacji paliw w Sławkowie

– wykonanie karty informacyjnej dla projektowanej stacji paliw w Sławkowie

– wykonanie karty informacyjnej dla projektowanego placu składowego na terenie ZGK sp. z o.o. w Bolesławiu