ZGH Bolesław S.A.zaprosił nas do realizacji odwiertów geologicznych i badań geologicznych na stawach osadowych część wschodnia