Uzyskaliśmy w imieniu zamawiającego ZGH Bolesław S.A.decyzję na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z kotłowni zlokalizowanej na terenie ZGH “BOLESŁAW” S.A. w Bukownie