Przystąpiliśmy do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla OLGRUM sp. z o.o. w Olkuszu