Przystępujemy do wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na terenie Terminalów Przeładunkowych w Sławkowie