Końcem sierpnia firma Wolarek Sp. j. z Nowej Wsi Szlacheckiej otrzymała pozwolenie wodno-prawne na wykonanie studni głębinowej i pobór wód podziemnych ze studni głębinowej.