Końcem września kolejny nasz klient uzyskał pozwolenie wodnoprawne. Tym razem Intermag Sp. z o.o. uzyskał zezwolenie na wykonanie studni chłonnej i odprowadzenie do niej wód opadowych i roztopowych.