I kolejne pozwolenie wodnoprawne zostało wydane. Spółka ARKOP otrzymała pozwolenie na odprowadzenie ścieków przemysłowych.