23 września 2019 roku decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach zostało wydane dla Gminy Sławków pozwolenie na:

  • likwidację koryta rowu otwartego o dł. 80 m
  • wykonanie w jego miejscu kolektora rurowego średnicy 1128 mm
  • odprowadzenie do rzeki Białej Przemszy wód opadowych i roztopowych