Po 2 miesiącach od złożenia zostało wydane kolejne pozwolenie wodno – prawne dla nowej myjni samochodowej w Olkuszu. Jak widać, Wody Polskie coraz szybciej wydają pozwolenia.